Poštovani roditelji, učenici i nastavnici!
U ovom teškom i izazovnom vremenu za sve nas, pokušali smo organizirati nastavu za učenike OŠ
„Brestovsko“ najbolje i najkavlitetnije što smo umjeli i znali, a poštujući prije svega našu radnu
sredinu, naše radne uvjete i naše nastavnike te neizostavno i najvažnije, vas – učenike i roditelje.
Danas ćete čuti brojna imena koja se dodjeljuju ovom trenutnom načinu odvijanja nastavnog procesa
u našoj zemlji: online nastava, instruktivna nastava, e-nastava, nastava uz pomoć informacijsko-
komunikacisjkih tehnologija, TV-nastava, i slično. Mi ćemo u ovim prilikama koje su nas snašle, našu
nastavu nazvati učenjem na daljinu (eng. „distance learning“).
Pa, pokušat ćemo objasniti i definirati što je to učenje na daljinu, koje su njegove prednosti i
nedostatci, kako ga možemo olakšati i poboljšati te na koji način možemo prevazići njegove
nedostatke zajedničkim trudom i radom roditelja, nastavnika i stručnih suradnika. Sve u cilju što
lakšeg učenja i usvajanja novih znanja i vještina učenika naše škole, ali i radi njihove što manje
opterećenosti.
Učenje na daljinu jeste učenje putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kojemu se
stjecanje znanja i interakcija između nastavnika, učenika i roditelja odvija na računalu, pametnom
telefonu ili tabletu. To je dostizanje znanja i vještina kroz dostavljene informacije i uputstva,
primjenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu.
Najveće prednosti ovakvog načina učenja su fleksibilnost, dostupnost, mogućnost korištenja različitih
medija, upotrebom interneta i različitih web-tehnologija za samostalnu aktivnost pri učenju,
istraživanju i svladavanju vještina. Još jedna prednost učenja na daljinu jeste što upravo korištenjem
različitih medija učenik može učiti bilo kada i bilo gdje. Stoga savjetujem da se maximalno potrudimo
i olakšamo našim učenicima da što bezbolnije, lakše, jednostavnije i zabavnije uče na daljinu, dok ne
prođe ova globalna zdravstvena kriza koja nas je pogodila.
Nedostatke učenja na daljinu, kao što je upravo odsutnost komuniciranja licem-u-lice, kako između
učenika i nastavnika, tako i između samih učenika, kojima njihovi prijatelji iz razreda sigurno
neizmjerno nedostaju, svakodnevno ćemo nastojati zajednički prevazići. Sve ovo utječe na samu
motivaciju za rad kod učenika, stoga ih trebamo zajedničkim naporima zainteresirati za rad i učenje
kroz razne edukativne sadržaje koje možemo pronaći na platformama za online učenje, na internetu,
na televiziji, kroz zabavu, igru, kvizove, filmove, crtiće i kvalitetne edukativne emisije koje se sad već
svakodnevno prikazuju na televiziji. Probudimo kod djece istraživački duh i potrebu za novim znanjem
koristeći tehnologije i jezik koji je njima blizak – elektronski.
Za sva pitanja, stručnu pomoć i smjernice roditeljima, učenicima i nastavnicima škole stavljamo se na
raspolaganje, u ovim izazovnim trenutcima i molimo za suradnju i razumijevanje svih, a jednako se i
zahvaljujemo za dosadašnje aktivnosti u kojima su svi pokazali ekspeditivnost, spremnost za suradnju
i rad, veliko razumijevanje i strpljenje. Hvala vam i ovdje vam ostavljamo e-mail adresu školskog
pedagoga, kao mjesta za vaša eventualna pitanja i nejasnoće, pružanje stručne pedagoške pomoći i
savjetovanja: osbrestovskopedagog@gmail.com u nadi da ćete ju koristiti po potrebi i racionalno.
Lijep pozdrav, čuvajte sebe i jedni druge!

Vaša pedagoginja
Lucija Grgača, MA