VI. RAZRED ONLINE NASTAVA

20.4.2020.-24.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Nepromjenjive i promjenjive vrste riječi (ponavljanje)

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika
 2. Proširivanje i skraćivanje razlomaka
 3. Razlomci, ponavljanje gradiva
 4. Razlomci, ponavljanje gradiva

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Vidljivi dijelovi računala

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice: 

 1. Ljudi su različiti, a čovječanstvo jedinstveno (obrada)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Self-check 5
 2. Weather and Food 1 

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje (BiH i Hrvatska u doba antike)
 2. Kršćanstvo – nova svjetska religija 

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice: 

 1. Čovjek uzgaja i koristi biljke i životinje 

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Wiederholung

 

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice: 

 1. POVRŠINA – Ritam oblika i tekstura : Mozaik

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

 Nastavne jedinice:

 1. Specifične motoričke  vježbe

 

VJERONAUK:

Nastavne jedinice: 

 1. Ponavljanje
 2. Kršćanska molitva i molitvene geste

 

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Naredbe za ulaz i izlaz podataka

 

 

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

27.4.2020.-30.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Sebični div – Oscar Wilde
 2. Ispit znanja

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Razlomci, sistematizacija gradiva
 2. Razlomci, sistematizacija gradiva
 3. Priprema za 4. ispit znanja
 4. Ispit znanja

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Način rada računala

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice: 

 1. Gospodarske djelatnosti

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. In all weathers

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje (Kršćanstvo – nova svjetska religija)
 2. Širenje kršćanstva 

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice: 

 1. Uzgoj i zaštita biljaka

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Im Verkehr

 

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice: 

 1. Mozaik – Dovršavanje vježbe

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

 Nastavne jedinice:

 1. Vježbe snage bez rekvizita

 

VJERONAUK:

Nastavne jedinice: 

 1. Ponavljanje

 

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Naredbe za ulaz i izlaz podataka

 

 

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

4.5.2020.-8.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Grijeh – Ivan Cankar
 2. Naglasci (akcenti)


MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Decimalni brojevi, zapis
 2. Decimalni brojevi, zapis
 3. Prikazivanje decimalnih brojeva na brojevnom pravcu
 4. Uspoređivanje decimalnih brojeva


TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Operacijski sutav računala i računalni programi

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice: 

 1. Razlike u razvijenosti (obrada)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Pismena provjera znanja
 2. Present Continous

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Prostor BiH i Hrvatske u antičko doba

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice: 

 1. Biljke u prehrani

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. In der Stadt

 

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Maketa (Grad umjetnika)

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Trening za jako stopalo
 2. Ponavljanje

 

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Narodna kola Bosne i Hercegovine

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Molitvene geste i vrste molitve
 2. Isus nas uči moliti

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Oblikovanje teksta

 

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

11.5.2020.-15.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Prepričavanje ulomka u trećem licu – „Sveta noć“
 2. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe (opisati osobu po svom vlastitom izboru)


MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaokruživanje decimalnih brojeva
 2. Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva
 3. Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva
 4. Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva


TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Osnove pisanja teksta

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice: 

 1. Stanovništvo i gospodarstvo (ponavljanje i vježbanje)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Pres. Simple vs Pres. Continuous
 2. Food

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice: 

 1. Uzgoj i zaštita životinja

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wiederholung

 

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Maketa (Grad umjetnika) – Dovršavanje vježbe

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Specifične motoričke vježbe-Ponavljanje

 

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. D – dur ljestvica

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Vrijeme i prostor za molitvu
 2. Liturgijska godina

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Ispis dokumenta

 

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

18.5.2020.-22.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. „Moja ljubav Vesna“ – Drago Ivanišević 
 2. Naglašene i nenaglašene riječi


MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom
 2. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom
 3. Množenje decimalnih brojeva
 4. Množenje decimalnih brojeva


TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Osnove pisanja teksta

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice: 

 1. Priroda nije neiscrpna : Prirodna bogatstva

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Vocabulary Bank 6
 2. Self-Check 6

POVIJEST:

Nastavne jedinice: 

 1. Propast Zapadnog Rimskog Carstva
 2. Istočno Rimsko Carstvo

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice: 

 1. Ponavljanje cjeline, priprema za pismenu provjeru znanja

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Kontrollarbeit 

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Lik iz mašte

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Redovna jutarnja gimnastika

 

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. F – dur ljestvica

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Liturgijsko ruho
 2. Čovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Dodavanje zaglavlja, podnožja, pisanje u više stupaca

 

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

25.5.2020.-29.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Pravopis: „ije“, „je“ i „i“
 2. „Bajka o ribaru i ribici” – Aleksandar Sergejevič Puškin


MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Dijeljenje decimalnih brojeva prirodnim  brojem
 2. Dijeljenje decimalnih brojeva
 3. Dijeljenje decimalnih brojeva
 4. Dijeljenje decimalnih brojeva


TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje gradiva

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice: 

 1. Izvori energije

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice: 

 1. Grammar Bank 6

POVIJEST:

Nastavne jedinice: 

 1. Tematsko ponavljanje (kraj antike)
 2. Sistematizacija gradiva

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice: 

 1. Pismena provjera znanja

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Analyse, Auf dem Lande

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Lik iz mašte – Dovršavanje vježbe

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Desetnominutna vježba za cijelo tijelo

 

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Gudački kvartet

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Euharistijska procesija i klanjanje
 2. Vjerski život Židova i Muslimana

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Osnovne usluge interneta

 

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.