I. RAZRED ONLINE NASTAVA

20.4.2020.-24.4.2020.

HRVATSKI JEZIK :

Nastavne jedinice:

 1. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova C
 2. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova Č
 3. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova Ć

Uputa za rad pri obradi slova (glasova): C,Č,Ć

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Broj 7 – Vježba

Naučiti da broj 7 označava količinu elemenata u skupu, da nastaje dodavanjem broja 1 broju 6 (DOMINA), nalazi se iza broja 6, naučiti pisati 7, naučiti brojiti do 7.

Od učenika zatražiti da u bilježnici napišu sve brojeve koji su manji od 7(ne zaboraviti 0) i, drugo, da napišu broj ispred i iza broja 7.

Nacrtati brojevnu crtu sa brojem 7 – svaki broj neka bude druge boje te pridruži im skupove sa određenim broje elemenata.

 1. BROJ 8 – Obrada

Napisati naslov promotriti 1. zadatak,  nacrtati dominu s novom točkom 2. zadatak

Kako pisati broj 8: 3. i 4. zadatak

Obojati cvijet sa 8 latica, zadatak 5.

– NARUKVICA SA 8 KUGLICA 6. zadatak

 

MOJA OKOLINA:

Nastavne jedinice:

 1. Higijena

Upute za rad

Uz pomoć crteža u udžbeniku pokazujemo i opisujemo što treba činiti za osobnom higijenom ujutro, uvečer i tijekom dana. Ističemo da je to samo dio brige za zdravlje, a ta briga treba biti stalna.

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Isus-pastir svoga stada
 2. Isus nas čuva

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

27.4.2020.-30.4.2020.

HRVATSKI JEZIK :

Nastavne jedinice:

 1. Čitanje i pisanje naučenim slovima
 2. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova G

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Broj 8 – Vježba*

 1. BROJ 9 – Obrada

 

MOJA OKOLINA:

Nastavne jedinice:

 1. Prehrana

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Isus nas ljubi
 2. Na putu u Emaus

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

4.5.2020.-8.5.2020.

HRVATSKI JEZIK :

Nastavne jedinice:

 1. Priča o slikama
 2. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova Z
 3. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova Ž

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Broj 9 – Vježba
 2. BROJ 10 – Obrada

MOJA OKOLINA:

Nastavne jedinice:

 1. Higijena – ponavljanje

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Molitva u srcu
 2. Moja župa i Crkva

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

11.5.2020.-15.5.2020.

HRVATSKI JEZIK :

Nastavne jedinice:

 1. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova F
 2. Medijska kultura: Lutkarska predstava
 3. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova H

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Broj 10 – vježba
 2. Brojevni niz – obrada

MOJA OKOLINA:

Nastavne jedinice:

 1. Prehrana – vježba

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Marija – Isusova i naša Majka
 2. Majčin dan

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

18.5.2020.-22.5.2020.

HRVATSKI JEZIK :

Nastavne jedinice:

 1. Čitanje i pisanje naučenim slovima
 2. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova LJ
 3. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova NJ

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Brojevni niz – vježba
 2. Redni brojevi od 6 do 10

MOJA OKOLINA:

Nastavne jedinice:

 1. Zdravlje i sigurnost

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Ne zaboraviti Isusa na odmoru
 2. Isus nas nikada ne napušta

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

25.5.2020.-29.5.2020.

HRVATSKI JEZIK :

Nastavne jedinice:

 1. Trčimo za suncem
 2. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova DŽ
 3. Čitanje i pisanje velikog tiskanog slova Đ

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Redni brojevi od 6 do 10 – vježba 
 2. Provjera znanja

MOJA OKOLINA:

Nastavne jedinice:

 1. Zdravlje i sigurnost – vježba

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje
 2. Slušamo liturgijske pjesme

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.