V. RAZRED ONLINE NASTAVA

20.4.2020.-24.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. J: Imenice, pridjevi, veliko početno slovo
 2. J: Kratice
 3. K: D. Miloš – „Duga“ 
 4. J: Veliko početno slovo, pisanje posvojnih pridjeva

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Mjerenje površine pravokutnika i kvadrata
 2. Mjerenje površine pravokutnika i kvadrata 
 3. Izračunavanje ploštine pravokutnika i kvadrata

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice:

 1. Životna zajednica travnjaka 
 2. Životna zajednica travnjaka

GLAZBENA KULTURA

Nastavne jedinice:

 1. PJEVANJE: „Zekini jadi“

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Present Simple with he, she, it

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wer macht was in der Freizeit?

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Molitva za jednistvo kršćana
 2. Marija-Majka Crkve

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Osnovni koraci kornjače

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

27.4.2020.-30.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje jezičnih sadržaja
 2. M. Đurinović – “Zajedničke plesne igre”
 3. Slikoviti opis krajolika
 4. Slikoviti opis krajolika

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Izračunavanje ploštine pravokutnika i kvadrata
 2. Izračunavanje ploštine pravokutnika i kvadrata

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice:

 1. Životna zajednica šume 
 2. Životna zajednica šume

GLAZBENA KULTURA

Nastavne jedinice:

 1. LIKOVNO PODRUČJE: Crtanje
  LIKOVNA TEHNIKA: Grafitna olovka

  /flomaster
  LIKOVNI PROBLEM: Crte prema značenju
  LIKOVNI MOTIV: Živahan cvijet

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Checkpoint 4

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Fragesätze

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Marijini blagdani
 2. Moja župna Crkva

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

4.5.2020.-8.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. K – Priča nepoznata podrijetla: „Divlja maćuhica“
 2. K – N. Iveljić: „Što je život“
 3. K – R. Zvrko: „Nogomet u bari“
 4. K – E. Kišević: „Kako se može štedjeti mama“

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Izrada projekta za evaluaciju i vrednovanje
 2. Dijeljenje brojeva do milijun
 3. Dijeljenja zbroja brojem

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice:

 1. Život uz more i u moru
 2. Prirodne posebnosti Bosne i Hercegovine

GLAZBENA KULTURA

Nastavne jedinice:

 1. PJEVANJE: „Čestitka majčici“

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. A funny day

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Die Geburtstagseinladung

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Marijini blagdani
 2. Moja župna Crkva


  INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Okret kornjače koso, lijevo i desno

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

11.5.2020.-15.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. K – M. Macourek: „O vodovodu koji je pjevao u operi“
 2. ‐‖‐
 3. K – S. Femenić: „Suton na žalu“
 4. K – Z. Čagalj: „S koljena na koljeno“

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
 2. Pisano dijeljenje troznamenkastoga  broja jednoznamenkastim brojem 
 3. (broj D ili J djeljenika su 0)
 4. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
 5. Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje cjeline – Živa priroda
 2. Ponavljanje cjeline – Živa priroda


GLAZBENA KULTURA

Nastavne jedinice:

 1. Slikanje-tempera: Proljetno cvijeće na stolu

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. On my Birthday

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Die Geburtstagsparty

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Moje mjesto u župi
 2. Liturgijska godina

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Okret kornjače koso, lijevo i desno

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

18.5.2020.-22.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje obrađenih sadržaja
 2. Ponavljanje obrađenih sadržaja
 3. Ponavljanje obrađenih sadržaja
 4. Ponavljanje obrađenih sadržaja

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem
 2. Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem
 3. Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (s ostatkom)
 4. Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim  brojem (s ostatkom)

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice:

 1. Evaluacija i vrednovanje
 2. Nizinski krajevi RH
 3. Brežuljkasti krajevi RH


GLAZBENA KULTURA

Nastavne jedinice:

 1. PJEVANJE: “Do, re, mi” 

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Holidays

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Muttertag/Vatertag

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Svetkovine
 2. Blagdani

 

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Olovka kornjače

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

25.5.2020.-29.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Izrada zadatka za evaluaciju i vrednovanje
 2. Film
 3. R. Petković: „Oseka, Plima“
 4. T. Bilopavlović: „Prva cigareta“

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem
 2. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem
 3. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem
 4. Pisano dijeljenje višeznamenkastoga  broja dvoznamenkastim brojem

PRIRODA I DRUŠTVO:

Nastavne jedinice:

 1. Gorski krajevi RH
 2. Primorski krajevi RH
 3. Prirodne znamenitosti RH

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Crtanje – grafitna olovka: Crte po toku i karakteru (tlocrt)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. My summer holiday
 2. Checkpoint 5

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wie spät ist es?

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Pouskrsne svetkovine; Ponavljanje
 2. Uzašašće; Isus odlazi

 

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Crtanje mnogokuta

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.