VIII. RAZRED ONLINE NASTAVA

20.4.2020.-24.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:
Nastavne jedinice:

 1. Pravopis (pisanje „Ne“, „Je“ i „i“)

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Sustavi linearnih jednadžbi
 2. Metoda supstitucije
 3. Metoda supstitucije,vježba
 4. Metoda supstitucije, vježba

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Crtanje programom za obradu teksta

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Oblici energije, vježbanje
 2. Pretvorbe energije

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. DRŽAVE ISTOČNE EUROPE: Rusija (obrada)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Asking for and giving information
 2. Visit the Pearl of the Adriatic

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. BiH pod vlašću Austro-Ugarske
 2. Hrvatski narod u BiH potkraj 19. i početkom 20. st.

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Papratnjače

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavlanje i vježbanje

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Warum sind die Wälder so wichtig?

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. MASA I PROSTOR – Ritam plošno istanjenih masa: Rozeta

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Specifične motoričke  vježbe

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Što je grijeh?
 2. Savjest me prekorava i poziva da ne griješim

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Elementi stranice

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

27.4.2020.-30.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:
Nastavne jedinice:

 1. Pisanje glasa č i ć

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Metoda suprotnih koeficijenata
 2. Metoda suprotnih koeficijenata, vježba
 3. Metoda suprotnih koeficijenata, vježba
 4. Metoda suprotnih koeficijenata, ponavljanje gradiva

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Napredno pretraživanje interneta

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Pretvorbe energije, vježbanje
 2. Sistematizacija gradiva

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Rusija(ponavljanje)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Shops

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Tematsko ponavljanje (BiH potkraj 19. i početkom 20. st.)
 2. Balkanski ratovi

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Golosjemenjače

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Kemijske reakcije

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Weil – Sätze

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Rozeta – dovršavanje vježbe

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Vježbe snage bez rekvizita

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Briga za bolesne i umiruće

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

4.5.2020.-8.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:
Nastavne jedinice:

 1. Ispit znanja
 2. To nisam ja – Ivana Marinić 

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Kružnica i krug, ponavljanje gradiva
 2. Kružnica i krug, ponavljanje gradiva
 3. Priprema za 4. ispit znanja
 4. Ispit znanja

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Rad s porukama

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Energija, sistematizacija gradiva
 2. Energija, sistematizacija gradiva

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Bjelorusija, Ukrajina i Moldavija

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Twin cities 
 2. Places in a city

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Tematsko ponavljanje( Hrvatska u drugoj polovici 19. i početkom 20.st.)

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Kritosjemenjače

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Kemijske jednadžbe

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Weil – Satz

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Posuda-izrada predmeta od različitog materijala

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Trening za jako stopalo
 2. Ponavljanje

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Koncert

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Raj, pakao i čistilište
 2. Posljednji sud i uskrsnuće tijela;ponavljanje

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Jezik HTML, oznake i parametri

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

11.5.2020.-15.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:
Nastavne jedinice:

 1. Razvoj hrvatske književnosti 
 2. Vijest – kraljica novinarstva Branka Primorac (izvješće, komentar, intervju, anketa; novinarstvo – novinske vijesti)

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Analiza 4. Ispita znanja
 2. Metoda suprotnih koeficijenata
 3. Metoda suprotnih koeficijenata
 4. Primjena sustava dviju  linearnih  jednadžbi s dvjema nepoznanicama

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje gradiva

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Kontrolni rad
 2. Analiza kontrolnog rada

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Istočna Europa (ponavljanje i vježbanje)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. New year around the world
 2. Priprema za pismenu provjeru znanja


BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Oprašivanje, oplodnja i razvoj ploda

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Brzine kemijske reakcije

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wie ist das Wetter?

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Posuda-izrada predmeta od različitog materijala – Dovršavanje vježbe

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Specificne motoričke vježbe-Ponavljanje

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Koncert

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Život po krepostima
 2. Bogoslovne kreposti

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Uporaba vizualnog HTML uređivača za izradu web stranice

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

18.5.2020.-22.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:
Nastavne jedinice:

 1. Zarezi u jednostavnim i složenim rečenicama
 2. Velika početna slova u imenima društava, organizacija i javnih skupova

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Primjena sustava dviju  linearnih  jednadžbi  s dvjema nepoznanicama
 2. Ponavljanje gradiva
 3. Linearna funkcija
 4. Linearna funkcija

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Hidroelektrane i termoelektrane

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Unutarnja energija
 2. Toplinsko širenje čvrstih tijela

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Suvremena Europa: EU i njena uloga u svijetu

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Grammar Bank 6 
 2. Pismena provjera znanja


POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Rusija u Prvom svjetskom ratu
 2. Ponavljanje (Rusija u Prvom svj. ratu)

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje cjeline, priprema za pismenu provjeru znanja

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Pismena provjera znanja

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Kontrollarbeit


LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Ples, Plesač/ica 3D

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Redovna jutarnja gimnastika

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Simfonijska pjesma

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Snaga kršćanske ljubavi
 2. Vjera-Božji dar

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Strukture interneta

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.

25.5.2020.-29.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:
Nastavne jedinice:

 1. Naglasci (vrste naglasaka)
 2. Načinske rečenice

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Graf linearne funkcije i jednadžba pravca
 2. Graf linearne funkcije i jednadžba pravca
 3. Graf linearne funkcije i jednadžba pravca
 4. Tok linearne funkcije

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Hidroelektrane i termoelektrane

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Toplinsko širenje tekućina i plinova
 2. Sistematizacija gradiva

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Prometni sustav i povezivanje Europe

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Vocabulary Bank 6
 2. Self-Check 6 


POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Tematsko ponavljanje (Prvi svjetski rat)
 2. Sistematizacija gradiva

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Pismena provjera znanja

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Kemijski elementi

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. In München

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Ples, Plesač/ica 3D – Dovršavanje vježbe

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Desetnominutna vježba za cijelo tijelo

GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Tradicionalna glazbala u BiH

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Temelji kršćanske nade
 2. Stečene kreposti

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Provjera znanja

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka.