Svi kandidati prijavljeni na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (broj: 385-02/21, od 24.9.2021.), objavljen na web-stranici OŠ „Brestovsko“, 25.9.2021. godine, ispunjavaju uvjete natječaja.

Sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl. novine KSB, broj :7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u OŠ „Brestovsko“, svi kandidati obvezni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu.

Vrijeme održavanja pismenog ispita je u ponedjeljak 18.10.2021. godine u 11:00 sati.

Intervju će se održati također u ponedjeljak 18.10.2021. godine u 12:00 sati.

Osnovna škola „Brestovsko“