Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Kiseljak
Osnovna škola “Brestovsko”
os.brestovsko1@tel.net.ba
Tel./fax.: 030/876-063
Ur. broj: 288-02/22
Brestovsko, 19. 4 .2022.

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno- obrazovnih aktivnosti izvan škole (“Sl. novine KSB”, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje:

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije 

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (devetog) razreda Osnovne škole „Brestovsko“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2022. godine. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve usluge zadovoljava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavaju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Sl. novine KSB“, broj: 13/14). Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Sl. novine KSB“, broj: 13/14).


Rok za dostavljanje ponuda je 4. 5. 2022. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.


Ponude slati na mail adresu os.brestovsko1@tel.net.ba ili preporučenom poštom na adresu:
Osnovna škola „Brestovsko“
Dugo Polje 52, 71255 Brestovsko, Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

Povjerenstvo  za  organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije