Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Kiseljak
Osnovna škola “Brestovsko”
os.brestovsko1@tel.net.ba
Tel./fax.: 030/876-063
Ur. broj: 290-02/22
Brestovsko, 19. 4 .2022.

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (“Sl. novine KSB”, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje jednodnevnog izleta objavljuje:

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organiziranje jednodnevnog izleta za učenike od I. do VIII. razreda

Povjerenstvo za organiziranje jednodnevnog izleta za učenike od I. do VIII. razreda Osnovne škole „Brestovsko“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje jednodnevnog izleta u Bosni i Hercegovini čija realizacija je planirana za mjesec svibanj i lipanj 2022. godine.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve usluge zadovoljava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavaju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Sl. novine KSB“, broj: 13/14). Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave
sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih
odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Sl. novine KSB“, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 4. 5. 2022. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati na mail adresu os.brestovsko1@tel.net.ba ili preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Brestovsko“
Dugo Polje 52, 71255 Brestovsko, Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

Povjerenstvo  za  organiziranje jednodnevnog izleta za učenike od I. do VIII. razreda