Prema Informaciji broj: 03-31-12/20-13 Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, od 27.3.2020. godine, obavještavamo roditelje i učenike OŠ „Brestovsko“ da je, radi vašeg što kvalitetnijeg informiranja o nastavnom procesu putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i učenja na daljinu, izrađena web-stranica škole. 

Novoizrađena web-stranica škole koristiti će učenicima škole i njihovim roditeljima za informiranje o nastavnom procesu i učenju na daljinu, odnosno za eventualna pitanja nastavnicima i otklanjanje nejasnoća vezanih za proces učenja i podučavanja putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

Također, temeljem navedene Informacije, a s ciljem što veće transparentnosti i pružanja podrške nastavnom i stručnom kadru škole, sva pitanja koja se ne tiču direktno nastave i nisu u domenu škole roditelji i učenici mogu zatražiti i postaviti putem e-mail adrese: ucenjenadaljinuksb@gmail.com ili putem Facebook stranice Učenje na daljinu SBK – KSB, koje je Ministarstvo kreiralo kako bi bilo na raspolaganju roditeljima i učenicima.