IX. RAZRED ONLINE NASTAVA

20.4.2020.-24.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Čakavsko i kajkavsko narječje

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Trostrana prizma
 2. Pravilna trostrana prizma
 3. Pravilna trostrana prizma, vježbanje
 4. Pravilna trostrana prizma, vježbanje

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Program za izradu prezentacija

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Rasprostiranje svjetlosti
 2. Rasprostiranje svjetlosti, vježbanje

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Prirodno geografske cjeline (obrada)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Voc. 6a
 2. Grammar 6b

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. BiH i Hrvatska u razdoblju kriza i unutarnjih previranja
 2. Ponavljanje(BiH i Hrvatska u razdoblju kriza i unutarnjih previranja)

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Prehrana i zdravlje

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Die Umwelt

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. MASA I PROSTOR – Ritam plošno istanjenih masa: Izmišljeni lik iz bajke

TJELESNA I ZDRAVRSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Specifične motoričke  vježbe

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Duh Božji u SZ i NZ
 2. Duh Sveti trajno djeluje u Crkvi

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Objavljivanje web mjesta

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

27.4.2020.-30.4.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Tvorba riječi

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Šesterostrana prizma
 2. Pravilna šesterostrana prizma
 3. Pravilna šesterostrana prizma, vježba
 4. Ponavljanje gradiva

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Uređivanje prezentacije

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Odbijanje svjetlosti
 2. Odbijanje svjetlosti, vježbanje

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Društvene odlike BiH(ponavljanje)

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Reflexive pron./adv.

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Slom komunističkog socijalizma
 2. Tematsko ponavljanje(BiH i Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji)

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Sustav organa za izlučivanje

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Aminokiseline i bjelančevine

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wir fahren nach Österreich

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Izmišljeni lik iz bajke – dovršavanje vježbe

TJELESNA I ZDRAVRSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Vježbe snage bez rekvizita

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Živjeti po nadahnuću Duha
 2. Izbor životnog poziva

 

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

4.5.2020.-8.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Pismo majci – Puškin 
 2. Jednačenje suglasnika po zvučnosti (glasovne promjene 
 3. Slaganje rečenica 
 4. Analiza rečenica 
 5. Ispit znanja

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Piramida
 2. Piramida
 3. Piramida
 4. Valjak

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Obrazovni sadržaji na Web-u

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Valovi, sistematizacija gradiva
 2. Valovi, sistematizacija gradiva

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Sjeverno-peripenonski prostor BiH

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Man’s Best Friend

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje (obnovljena Jugoslavija)

BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Koža

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Enzimi

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wir fahren nach Österreich

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Mozaik-neobični materijali

TJELESNA I ZDRAVRSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Trening za jako stopalo
 2. Ponavljanje


GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Društveni plesovi

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. DS u Novom Zavjetu
 2. Živjeti po nadahnuću Duha

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Pokretni dijelovi stranica

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

11.5.2020.-15.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. „Hasanaginica“ – Narodna epska pjesma 
 2. „Starac i more“ – Ernest Hemingway

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Valjak
 2. Stožac
 3. Stožac
 4. Kugla

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Obrazovni sadržaji na Web-u

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Priprema za kontrolni rad
 2. Kontrolni rad

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Gorsko-planinski prostor BiH

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Grammar Bank 6
 2. Priprema za pismenu provjeru znanja


BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje cjeline, priprema za pismenu provjeru znanja

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Pismena provjera znanja

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Kontrollarbeit
 2. Komparativ/Superlativ

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Mozaik-neobični materijali – Dovršavanje vježbi

TJELESNA I ZDRAVRSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Specificne motoričke vježbe-Ponavljanje


GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Istaknuti bosanskohercegovački skladatelji i njihova djelatnost

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Izbor životnog poziva
 2. Kršćanski pristup radu

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Kritički odnos prema internetu

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

18.5.2020.-22.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Narječja hrvatskog jezika 
 2. Tvorba riječi (ponavljanje)
 3. Rastavljanje riječi na kraju sloga

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje gradiva
 2. Sistematizacija gradiva
 3. Sistematizacija gradiva
 4. Priprema za 5. ispit znanja

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Završno ponavljanje gradiva

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Analiza kontrolnog rada
 2. Zakrivljena zrcala i lom svjetlosti

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Primorsko-zaobalni prostor BiH

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Pismena provjera znanja

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena


BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Pismena provjera znanja

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Sapuni i detergenti
 2. Prirodni i sintetički polimeri

NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Deutschsprachige Länder

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Sumiranje rada i zaključivanje ocjena

TJELESNA I ZDRAVRSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Redovna jutarnja gimnastika


GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje gradiva

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Izazov slobodnog vremena
 2. Dostojanstvo čovjeka i ljudska prava

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Provjera znanja

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.

25.5.2020.-29.5.2020.

HRVATSKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. „Opomena“ – Antun Branko Šimić 
 2. Tvorba i pisanje složenih kratica 
 3. Zavičajni govor
 4. Zaključivanje ocjena

MATEMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Ispit znanja
 2. Analiza 5. ispita znanja
 3. Završno ponavljanje gradiva
 4. Zaključivanje ocjena

TEHNIČKA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Završno ponavljanje gradiva
 2. Zaključivanje ocjena

FIZIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Ponavljanje gradiva
 2. Zaključivanje ocjena

GEOGRAFIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Tematsko ponavljanje i zaključivanje ocjena

ENGLESKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Vocabulary Bank 6  
 2. Zaključivanje ocjena

POVIJEST:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena


BIOLOGIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena

KEMIJA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena


NJEMAČKI JEZIK:

Nastavne jedinice:

 1. Wiederholung/Endnoten

LIKOVNA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena

TJELESNA I ZDRAVRSTVENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena


GLAZBENA KULTURA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena

VJERONAUK:

Nastavne jedinice:

 1. Kako doprinositi društvenoj pravdi; ponavljanje
 2. Zaključivanje ocjena

INFORMATIKA:

Nastavne jedinice:

 1. Zaključivanje ocjena

*Napomena: Detaljnije upute za rad učenici će dobiti na Viber grupama razreda. Učenici koji rade po IPP-u također, uz pripremanje posebnih zadataka za izradu.